• 126
    gerek kalmadığı için, okan böke tarafından harcı ödenmediğinden açılan davanın ve dolayısıyla ihtiyati tedbirin düşürüldüğü bir davayı, tedbir kaldırıldı diye lanse etmek cehaletten değilse ihanettendir diyeceğim ama diyemiyorum. cehalettendir diyor kesiyorum. çünkü tedbir esasa girilmek suretiyle kaldırılmamış, tamamen usuli noksanlık nedeniyle düşürülmüştür. nedeni de zaten açılmış iki ayrı dava varken üçüncüsünün gereksiz olması düşüncesidir ki bence de doğrudur.

    açılmış iki ayrı davada, hem denetim kurulu hem de yönetim kurulu aleyhine alınan idari ibrasızlık kararının iptali davalarında “idari ibrasızlık kararının tedbiren durdurulmasına” ilişkin kararlar devam etmektedir. o davalardan birinin duruşması yarındır ve tedbirin kaldırılması söz konusu değildir. çünkü tedbirlere ilişkin itirazlar yapılmış ve reddedilmiştir. dava esastan karara bağlanıncaya kadar da devam edecektir. sonuçta da dava kabul edilerek idari ibrasızlık kararları iptal edilecektir. çünkü yargıtay’ın yerleşmiş içtihadı var.

    kimse merak etmesin.