• 33
  en güzel su zemzemdir,
  eleştiri elzemdir…

  fakat, sosyal medya sayesinde anlaşıldı ki, "doğru düşünmeyi bilmemek" evrensel bir problem. bütüncül bir bakış açısına sahip olmadan, neden sonuç ilişkilerini yorumlama yetisini geliştirmeden doğru tespitler yapmak pek kolay değil. doğru tespitler yapamadan da sağlıklı eleştiriler getirebilmek mümkün değil. işin içine bir de değerler, normlar, kişisel öncelikler ve hatta pek çok durumda da "çıkarlar" girdiği zaman, zaten çarpık olan düşünce sistematiği iyice yanlış sonuçlar veriyor. sonuç ise pek çok başka olumsuzluğun yanı sıra, yaygınlaşarak artan huzursuzluk ve bununla ilişkili mutsuzluk…

  maalesef bu bir kısır döngü. olumsuz tablo daha büyük olumsuzluklar doğuruyor ve doğurmaya devam edecek. "doğru düşünmeyi bilmemek" diye tanımlamaya çalıştığım problemin çözümü için bir şeyler yapılmadığı takdirde bu tablonun düzelmesi için pek de sebep yok gibi duruyor.

  şu halde, zemzem konusunda net bir yorum yapamayacak olsam da,
  eleştiri konusunda, "kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili olanlar dışında eleştirileri görmemeye çalışması elzemdir" gibi bir yaklaşımın benimsenmesinin doğru olduğu kanaatindeyim.

  hayat kısa, sorunlar listesinin ise sonu yok. bir keyif aracı olması gereken futbolda, nedeni-sonucu, bağlamı dikkate almadan yapılan ve hatta muhtemelen bir kısmı da art niyetli olan bol ünlemli eleştiri cümlelerini okumaktan ve ciddiye almaktan kaçınmak en mantıklı yol.