• 22
    başlıkta daha önce de değilinildiği üzere, türk futbolunun deyim yerinde ise “bir numaralı adamı” olma yarışı içine giren iki büyük egonun birbirlerini test ettikleri rekabettir. hayvanlar aleminde memelilerin erkekleri arasında gayet normal olan bu tarz rekabetler medeni dünyada ahlak sistemlerinden bağımsız olarak köreltilmesi gereken hasletler kapsamında değerlendirilir. bu bağlamda meydan okuyan arda turan, meydan okunan ise fatih terim`dir.

    milli takım ortamında can bulan bu rekabette gerek siyasi konjonktür gerek gelişmeler ışığında ilk etapta kazanan; meydan okuyan taraf olarak arda turan olmuştur. sonraki safhada ise zafer sarhoşluğunun da etkisiyle özel hayatındaki gelişmelerle beraber arda turan kaybeden olmaya başlamış; fatih terim`in de dördüncü galatasaray döneminde kupalar kazanmaya devam etmesinin üstüne arda turan racona uygun olarak fatih hocasının elini öpüp onun büyüklüğünü kabul edince savaşın nihai kazananı zaten (en azından arifane düşünenlerden) beklendiği üzere fatih terim olmuştur.

    hocamız da “the godfather” raconuna uygun olarak biat edeni mükafatlandıracaktır. galatasaray ise bu güç savaşının mezesi olmuştur. bu realiteyi ilk kez kavrayıp sindiremeyen herkese antiasit türevi tabletler öneriyorum. tıpkı ben gibi midesi altüst olan renktaşlarımsa çoktan bu ilaçlara vakıf hale geldiler bile.

    gene de inanmak istiyoruz ki kimse galatasaray'dan büyük değildir.