• 11
    elf gözlerim beni yanıltmıyorsa gün itibariyle resmi gazetede yayınlanan türk parasının kıymetini koruma kanunu kapsamındaki son cumhurbaşkanı kararıyla birlikte tarih olmuştur.

    "türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

    yani kura sabitlenemiyor bile direkt tl olarak anlaşma yapmak zorunda kulüpler ve sporcular. yakında yansımalarını görürüz.