• 133
  1- ahmet muhtar bey, mektep numarası 783; sultaniyi bitirdikten sonra (1895 mezunu) asker oldu, istanbul'da 31 mart 1908 ihtialinde şehit edildi. taksim, talimhanede şehid olduğu yerdeki sokağa adı verilmiştir.

  2- idris bey, talebe iken 1911'de gönüllü olarak katıldığı trablus garb harbinde şehit oldu.

  3- fuad bey, talebe iken 1912'de gönüllü olarak katıldığı balkan harbinde şehit oldu.

  4- arif ismail bey, trakya'da zengin bir çiftçinin oğlu idi, balkan harbinde talebe iken bulgarlara karşı gönüllü dövüşürken şehit oldu.

  5- ahmet refik bey, mektep numarası 119, mektebin 1911 yılı mezunlarından; hammer mütercimi mehmet ata beyin büyük oğlu, dr. galib ataç ile yazar nurullah ataç'ın ağabeyleri, ihtiyat zabiti olarak katıldığı çanakkale muharebelerinde 1914'de şehit oldu.

  6- cahid bey, mektep numarası 206, mektebin 1913 mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  7- cemil bey, mektep numarası 64, mektebin 1913 mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  8- halid fuat bey, mektep numarası 134; müşir deli fuat paşanın oğlu, 1911'de gönüllü olarak balkan harbine katıldı, sonra orduda kaldı ve çanakkale'de şehit oldu.paşanın harpte şehit olan dördüncü oğludur.

  9- muzaffer bey, mektebi son sınıftan terk ederek gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  10- vecdi bey, mektebi son sınıfta terk ederek önce gönüllü olarak balkan harbine katıldı, sonra orduda kaldı, çanakkale'de şehit oldu.

  11- hasnun galib bey, valiliklerde bulunmuş galib paşanın oğlu. galatasaray kulübünün en iyi futbolcularındandı, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu (1915). kulüp binasının bulunduğu sokak onun adını taşımaktadır.

  12- mehmet ali bey, kadıköylü enver paşanın oğlu, talebe iken gönüllü olarak önce balkan harbine, sonra birinci cihan harbine katıldı ve 1915'de şehit oldu.

  13- aziz ulvi bey, şair ali ulvi beyin oğlu, 1915'de mektebi son sınıftan terk ederek gönüllü olarak katıldığı 1. cihan harbinde şehit oldu.

  14- agop elmasyan, askeri doktor olarak katıldığı çanakkale muharebelerinde 1915'de bombardıman altında yaralıları tedavi ederken vatanı yolunda öldü.

  15- ibrahim orhan bey, mektep numarası 794, mektebin 1912 yılı mezunlarından; dr. sadık beyin oğlu, sadullah paşanın torunlarından, gönüllü olarak hava subayı oldu, çanakkale muharebelerinde iki defa yaralandı. 1916'da uçağı ile semadirek adası açıklarında denize düşerek şehit oldu, harpte düşen ilk havacımızdır.

  16-said fuad bey, son sınıfta iken gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu; mektebin ilk keşşaflarından (izcilerinden) idi, keşşaf said diye anılırdı.

  17- neş'et bey, mektep numarası 434, bandırmalı tevfik paşanın oğludur, mektebin son sınıfında iken gönüllü olarak önce balkan harbine katılmış, 1. cihan harbinde şehit olmuştur.

  18- mehmet refik bey, talebe iken gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1914'de kafkas cephesinde şehit oldu.

  19- cevad bey, mektep numarası 317, mektebin 1912 yılı mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1916'da kafkas cephesinde şehit oldu.

  20- halet bey, talebe iken balkan harbine gönüllü olarak katıldı, sonra orduda kalarak birinci cihan harbinde sina cephesine gitti, "fedai hecinsüvar birliği" kumandanı iken mektepten sınıf arkadaşı memduh beyle birlikte şehit oldu (1916).

  21-memduh bey, mektep numarası 669, halet beyin sınıf arkadaşı, 1912'de yalnız türkçe'den ehliyatname almış, bir ara mektepte muid (mubassır) olarak çalışmıştı, mektepte "alişpaşazade" diye anılırdı, birinci cihan harbinde ihtiyat zabiti olarak sina cephesinde arkadaşı halet beyle birlikte şehit oldu.

  22- hasib bey, mektep numarası 13, mektebin 1913 senesi mezunlarından, almanya'da ziraat tahsilinde iken tahsilini yarım bırakarak gönüllü katıldığı birinci cihan harbinde kafkas cephesinde şehit oldu.

  23- celal ibrahim bey, mektep numarası 6, mektebin 1914 yılı mezunlarından ve galatasaray takımının ünlü futbolcularından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1917'de ırak cephesinde şehit oldu.

  24- ahmed hamdi bey, mektep numarası 117, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1917'de gazze'de şehit oldu.

  25- mehmed ali bey, mektep numarası tesbit edilemedi, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbi'nde 1917'de sina'da şehit oldu.

  26- sadi bey, mektebi sultani'den harbiye'ye geçti, muvazzaf subay oldu, 1921'de sakarya muharebesi'nde şehit oldu.

  27- fatin bey, mektep numarası 1073, mektepten 1920'de mezun oldu, askeri tıbbiyeyi bitirdi. 1932'de askeri tabib olarak katıldığı şark isyanı tenkil harekatında asiler eline düşerek vahşiyane şehit edildi. menemen'in kubilay'ı gibi, hatırası kutlanacak, ağrı'ya yahut karaköse'ye abidesi dikilecek bir şehittir.

  başta mekteb-i sultani'den yetişenler olmak üzere tüm şehitlerimiz ruhu şad olsun. çanakkale zaferimiz kutlu olsun.

  galatasaray'a laf edecek olan densizlere de yukarıda ki liste hediyemiz olsun.
 • 141
  tarihin seyrini değiştiren bu büyük zaferin sene-i devriyesinde başta ulu önderimiz, ışığımız gazi mustafa kemal atatürk olmak üzere çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden canlarını bu vatan için gözünü kırpmadan veren şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

  “bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar!

  burada, dost bir vatanın toprağındasınız. huzur ve sükun içinde uyuyunuz. sizler, mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız.

  uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! gözyaşlarınızı dindiriniz. evlatlarınız bizim bağrımızdadır. huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. onlar bu
  topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

  -gazi mustafa kemal atatürk

  "ölü askerleri vardı 14, 15, 16 yaşlarında ve inan ki gülüyorlardı.
  ilk kez kaybedeceğimizi o gün hissettik..."